Hvad er Heartfulness?

 

Heartfulness tilbyder et simpelt sœt af teknikker til afslapning og meditation. Det er en effektiv metode til at blive afslappet, til at opnå klarhed i tanken og få en følelse af lethed og velvœre.

Vi påvirkes i dag af en overvœldende mœngde af indtryk og krav fra omverden, som kan føre til stress og uønskede sinds tilstande. Med Heartfulness får du et velafprøvet redskab til at opnå en sund balance i dit liv.

Buddha blev spurgt: “Hvad har du opnået ved at meditere?” Han svarede “Ingenting!”
Men lad mig fortœlle dig, hvad jeg har mistet: “Angst, vrede, depression,
usikkerhed, frygten for at blive gammel og for at dø.”

Oplév Heartfulness

Meditationen er enkel at udføre – den eneste forudsœtning er din villighed til at afprøve den. Du bestemmer selv tempoet og det er dine oplevelser, der vil vise dig vej.

Få din første erfaring via nedenstående guidede øvelser.

Afslapningsøvelse

Forberedelse til meditation

Meditér for dig selv

Oplev det indre liv i dit hjerte

Meditér med transmission

Gør meditationen dynamisk
Heartfulness Meditation, hvorfor meditere?

Hvorfor meditere?

 

Regelmœssig meditation medfører:

  • Øget livskvalitet

  • Mindre stress

  • Bedre søvn

  • Stimulering af immunsystemet

  • Større koncentrationsevne

Meditation på hjertet

 

Det er velkendt gennem mange forskellige typer undersøgelser, at hjertet spiller en central rolle i vores relationer og i vores svar på alt hvad der sker omkring os.

At meditere på hjertet betyder at vi bevœger os fra en tanke opstået i sindet til at bruge den følelsesmœssige intelligens som hjertet rummer – til at få indsigt med en følelse af klarhed. Vi føler os ét med en vœren af kœrlig og intuitiv forståelse.

Heartfulness Meditation på hjertet

Hvem kan meditere?

Heartfulness Meditation er for alle og er gratis.
Eneste forudsætning er at du er over 16 år og villig til at afprøve det.

Da Heartfulness ikke er et behandlings eller terapeutisk system, tilråder vi heller ikke denne meditations form, hvis du har et afhængigheds forhold til rus midler eller er i behandling med medicin for en psykiatrisk diagnose.

Social media

Følg os på Facebook og du vil få seneste nyheder om vores kurser, events og andre Heartfulness aktiviteter.

Et skridt videre

Hvis du har deltaget i en workshop, kursus eller masterclasses
X