Giv en donation

 

Vores forening er registreret i Danmark som den almennyttige forening SRCM.
Dens formål er at udbrede kendskabet til meditation og spiritualitet samt yde service til dem der vil praktisere meditation med hjœlp af transmission.
Centrene drives udelukkende ved frivillig arbejdskraft og økonomisk med tildeling fra tipsmidlerne og ved hjœlp af frivillige donationer.
Du er altid velkommen til at deltage med din frivillige arbejdskraft og vi kan også uddanne dig til at afholde Heartfulness Workshops.
Vi er afhœngig af donationer for at drive vores centre og er taknemmelige for beløb af enhver størrelse. Din indbetaling er fradragsberettiget på selvangivelsen ved opgivelse af dit CPR-nr, så vi kan indberette det til SKAT.
Kun vores revisor har kendskab til de individuelle donationer.
HUSK også at angive dit CPR-nr, hvis du ønsker skattefradrag.

 

X