fbpx

 

Emotionel rutchebane

Vi kender alle til det at kæmpe med vores følelsesmæssige reaktioner i vores hverdag. Nogle gange føler vi os i ro og er tilfredse med verden omkring os og andre gange føler vi os ængstelige, ophidset, irriteret eller bange. Det kan skifte mange gange i løbet af dagen og påvirke vores humør og vores relationer. Men det er rent faktisk noget man kan arbejde med og skabe en stærk emotionel intelligens, der kan guide os godt igennem livet, så vi ikke bliver så påvirkede af disse rutchebane turer.

Hvordan skal vi forstå disse cykliske rytmer i vores følelsesmæssige liv?

Hvordan opstår de og hvordan kan vi arbejde med dem, for at gøre vores liv mere afbalanceret og roligt?

 

Emotioner kontra følelser

Først må vi forstå, at følelser opstår i hjertets i samspil med hjernen. Og vi må forstå forskellen på begreberne emotioner og følelser, som ofte blandes sammen – måske pga engelske oversættelser.

Følelsesmæssig intelligens refererer til vores evne til at identificere og håndtere egne og andres følelser. Når man styrker denne intelligens vil man føle sig mindre fanget af en emotionel belastet situation og opnå mere handlekraft.

Emotioner kan siges at være en automatisk respons der indbefatter både psyke og krop –  på en hændelse, der udløser affekt. Positivt som glæde og negativt som smerte. Når man er i affekt føles det som om man er fanget af tilstanden og ikke kan styre det selv og det påvirker ens reaktioner og handlinger. Emotioner er en respons fra vores underbevidsthed. Emotioner opleves meget umiddelbart og ofte overvældende intenst og er forbundet med vores grundlæggende flygt – kæmp respons i nervesystemet.

Følelser derimod kan siges at være mere velovervejede som udtryk for en mere overordnet samspil mellem det tænkende og den følende del af hjernen –
mellem frontal lappen og det limbiske system. Følelser er en ofte verbal fortolkning af hændelserne og ens emotionelle reaktioner. De kan også vokse på en med tiden mens man forholder sig til en situation.

 

Hjertets kvaliteter

Vi har hjernen med et tilknyttet energifelt, som vi kalder sindet. På samme måde har hjertet et energifelt, hvor følelser opstår. Kvaliteten af hjertes følelser er empati, medfølelse, modstandsdygtighed, taknemmelighed og glæde. Det er positive kvaliteter som vi kan arbejde med i vores bevidste fokus på at øge vores følelsesmæssige intelligens

Når vi taler om hjertes intelligens er det en beskrivelse af hjertes egen energi, som også direkte påvirker vores fysiske helbred og generelle følelse af behag eller wellness.

 

Træning af hjertet gennem meditation

Når vi mediterer med hjertemeditation gør vi det med den positive hensigt at træne hjertets evne til at udtrykke vores dybe og positive følelse af kærlighed. Kærlighed er den dybeste og reneste følelse vi har. Glæde og taknemmelighed ligger tæt op af og kan bruges som vej ind i følelsen af kærlighed hvis man arbejder med sit fokus.

Hjertemeditation med transmission er en helt unik metode til at opøve vores følelsesmæssige intelligens og øge vores ro og tilfredshed med verden omkring os. Gennem denne form for meditation vil du med tiden opleve færre situationer hvor emotionerne overmander dig og opøve evne til at håndtere din situation i balance og med en følelse af at være centreret i hjertet.

Læs mere om transmission HER

 

X