fbpx

 

 

 

Hvad er meditation og hvordan mediterer vi med Heartfulness?

Meditation er at tænke på een ting og forblive i denne tanke.

Der er mange forskellige måder at meditere på, nogle af dem er forbundet med koncentration, andre ikke. 

 I Heartfulness, som er en hjertemeditation, lader du tanken hvile på hjertet, fokuseret men uden koncentration. Du vender din opmærksomhed indad mod dit hjerte, væk fra sanserne og alle mulige tanker. Du er afslappet, sider opret og bekvemt, sådan at kroppen ikke forstyrrer din meditation. Du antager, at dit hjerte er fyldt med et guddommeligt lys og at du føler dig tiltrukket af kilden til dette lys. Du prøver ikke at se dette lys, men du antager, ja du ved, at det er der. Og så venter du…….

 Kæmper ikke med de tanker, som igen og igen dukker op, du vender dig blot væk fra dem, giver ingen energi til dem, du vender tilbage til dit hjerte og forbliver afslappet og afventende. 

 Pranahuti – Heartfulness unikke kendetegn

I Heartfulness-meditation bliver vi understøttet af pranahuti , også kaldet yogisk transmission. Heri adskiller Heartfulness sig fra alle andre kendte meditationsformer. Det er svært at forklare hvad yogisk transmission er, så man kan forstå det, for det gør man først når man har erfaret pranahuti – og denne ”forståelse” udvikler sig livet igennem. I begyndelsen erfarer du yogisk transmission, når du mediterer sammen med en træner. Senere er pranahuti mærkbart i dine meditationer, også uden træner. Pranahuti bevirker, at du lettere ”falder indi dig selv” og giver meditationen en dybde, som du ikke ville kunne erfare uden yogisk transmission. Det lyder overvældende, og det er overvældende.

Hvad kan jeg forvente, når jeg laver Heartfulness-mediation?

Hvad er vigtigt?

 Du kan fra den allerførste meditation af forvente at gøre en indre erfaring, som du ikke har prøvet før. En verden åbner sig. Du får en anelse om, hvad det er, at vende opmærksomheden mod dit hjerte, og du får”føling” med dit hjertes muligheder.

Vigtigt er, hvordan du føler dig efter meditationen.

Heartfulness-meditation er ikke en wellness-meditation, forstået på den måde at det altid er ”skønt”. Måske er det vidunderligt, måske ikke. Når du undergår indre forandriger, så kan det virke kaotisk og måske forstyrrende.

 Det kan også føles som at ”komme hjem”

Afgørende er ikke om meditationsoplevelsen passer ind i dine forestillinger, afgørende er hvordan du føler dig efter meditationen, det er lakmusprøven! 

DIN erfaring er i centrum.

Den daglige praksis

Heartfulnessmeditation har tre teknikker, som understøtter dig på din vej til en indre fornyelse i dit liv:

  1. Meditation som beskrevet her i artiklen (?-60 minutter om morgenen, hvad der nu er muligt for dig)
  2. Renselsesøvelse, kaldet cleaning (10-20 minutter) efter dagens arbejde, før du bliver træt
  3. Aftenmeditation (5-10 minutter) førend du lægger dig til at sove

Alle tre teknikker kan du finde her som guidede lydfiler

Vigtigt er, at du tester Heartfulness-meditation en tid. Den forandring, der sker med dig kan først manifestere sig, når du praktiserer meditationen og gør dig fortrolig med de indsigter din hjertemeditation har givet dig.  

Læs mere om transmission og pranahuti

X