fbpx

N.S. NAGARAJA tager os ud over tanke, ind i følelsens rige, og videre til en tilstand af højere bevidsthed.

René Descartes idé ”Cognito ergo sum” er udbredt anerkendt som en måde at bevise at Jeg-bevidstheden eksisterer uafhængigt af sanseorganerne. Ifølge Descartes beviser tænkningen at tænkeren eksisterer.

Sind, krop og sanser er til en vis grad bundet tæt sammen. Sanserne influerer på sindet og sindet influerer på sanserne. Vores eksistens er knyttet til sindet. Sindstilstanden og tankerne, som vi har, dikterer ofte vore handlinger. Vi kunne endda sige at vores sindstilstand definerer os(I alt fald for det meste).

____________________________________________________________________________________________________________

Udover fornuften, hvad ved vi? Vi kender alle ”følelse”,
en erfaring eller tilstand som har relation til vores hjerte.
Hjertet har den stærkeste tilstedeværelse i os,
endda hvad angår dets elektriske felt.

____________________________________________________________________________________________________________

Det er muligt, ved at gøre en indsats, at ændre og forbedre vores sindstilstand. Mindfulness er kunsten, der lærer os, at vi kan influere på vores livskvalitet ved at opnå en bedre sindstilstand gennem meditation. Hvad er denne bedre sindstilstand? Det er et sind som er opmærksomt på, hvad det foretager sig! Det er en aktiv iagttager af sine tanker uden fordømmelse. Essentielt er det et sind, som ikke reagerer på ethvert indtryk indefra eller udenfor sig selv, men iagttager uden domme og vælger at handle med visdom. Det er Mindfulness.

Nu rejser der sig et spørgsmål. Er sindet kun en tankemaskine, som konstruerer og dekonstruerer tanker? Hvorfra manifesterer dette sind sig? Er sindet i sandhed uafhængigt? Findes der noget ud over sindet? Er sindet et kontinuum og ser vi kun en del af det?

Så langt så godt, der er flere spørgsmål end svar i denne lille artikel. Velkommen til det kontemplative liv!

Ud over fornuften, hvad ved vi? Vi kender alle ”følelse”, en erfaring eller tilstand som har relation til vores hjerte. Hjertet har den stærkeste tilstedeværelse i os, endda hvad angår dets elektriske felt. Hjertet influerer på hver del af vor krop og sind også. Hjertet betragtes som kilden til visdom, mod og følelser. Det er lager for indtryk vi har samlet fra de ydre omgivelser, og fra vore egne tanker og handlinger. Disse indtryk har maskeret vores sande eller oprindelige natur. Sindet er påvirket af hjertets indhold.

Robert Gerzon siger, ”Når vi studerer vores liv afsløres mønstre i vores adfærd. Dybere overvejelse skænker forståelse af den underbevidste programmering, den kraftfulde mentale software, som styrer vort liv. Med mindre vi bliver klar over disse mønstre, er det meste af vort liv ubevidst gentagelse”.

Er det muligt at fjerne denne dybe programmering og komme frem til vort eget Selvs sande, oprindelige og rene natur?

Når vort indre og ydre reflekterer Selvets oprindelige natur, da har vi opnået en tilstand, som er nærmere højere bevidsthed. At leve livet fra denne renere væren er Heartfulness.

X