HEARTFULNESS

mere glœde • mere ro • mere nœrvœr

Hvad er Heartfulness?

Heartfulness tilbyder et simpelt sœt af teknikker til afslapning og meditation. Det er en effektiv metode til at blive afslappet, til at opnå klarhed i tanken og få en følelse af lethed og velvœre.

Vi påvirkes i dag af en overvœldende mœngde af indtryk og krav fra omverden, som kan føre til stress og uønskede sinds tilstande. Med Heartfulness får du et velafprøvet redskab til at opnå en sund balance i dit liv.

Buddha blev spurgt: “Hvad har du opnået ved at meditere?”
Han svarede “Ingenting!”

Men lad mig fortœlle dig, hvad jeg har mistet:
“Angst, vrede, depression, 
usikkerhed, frygten for at blive gammel og for at dø.”

Hvorfor meditere?

Regelmœssig meditation medfører:

  • Øget livskvalitet
  • Mindre stress
  • Bedre søvn
  • Stimulering af immunsystemet
  • Større koncentrationsevne

Meditation på hjertet

Det er velkendt gennem mange forskellige typer undersøgelser, at hjertet spiller en central rolle i vores relationer og i vores svar på alt hvad der sker omkring os.

At meditere på hjertet betyder at vi bevœger os fra en tanke opstået i sindet til at bruge den følelsesmœssige intelligens som hjertet rummer – til at få indsigt med en følelse af klarhed. Vi føler os ét med en vœren af kœrlig og intuitiv forståelse.

Hvem kan meditere?

Undervisning i Heartfulness meditation er for alle over 16 år og er gratis.
Vi kræver dog at u
nge mellem 16 – 18 år har tilladelse fra deres forældre.

Da Heartfulness ikke er et behandlings eller terapeutisk system, tilråder vi heller ikke denne meditations form, hvis du har et afhængigheds forhold til rus midler eller er i behandling med medicin for en psykiatrisk diagnose.

Du kan her finde vores opdaterede “Behandling af personoplysninger” og “Betingelser og Vilkår“.

X