GIV EN DONATION

 

Den almennyttige forening SRCM har til formål at udbrede kendskabet til Heartfulness og drive Heartspot centrene, hvor der tilbydes gratis undervisning til alle. Fomålet er humanitært ved at bringe nærvær, empati og glæde ind i vores relation til verden.

Driften af centrene er baseret på frivillig arbejdskraft og på økonomisk tilskud fra erhvervsliv, organisationer og personlige donationer.

Støtte i form af gaver og donationer modtages med taknemmelighed og vil blive brugt i overensstemmelse med det givne formål. Indbetalingen er fradragsberettiget ved opgivelse af dit CPR, så vi kan indberette det til SKAT.

Du kan her finde vores opdaterede “Behandling af personoplysninger” og
Betingelser og Vilkår“.

X