fbpx

ERFARING GØR VIDEN TIL VIRKELIHED

afslapningsøvelse, guidet afslapning

AFSLAPNINGSØVELSE

 

 • Sid et sted hvor du kan vœre uforstyrret.
 • Sluk mobilen, fjernsynet og mœrk at der er stille.
  Giv dig selv muligheden for at få ro og fokus.
 • Sid I en komfortabel stilling og lyt til den guidet afslapningsøvelse.

Mediter for dig selv, guidet meditation

MEDITÉR FOR DIG SELV

 

 • Sid komfortabelt et sted hvor du kan vœre uforstyrret og luk øjnene.
 • Flyt din indre opmœrksomhed ned til hjertet.
 • Her antager du, at der er et lys, som kommer fra et center inderst i hjertet og som tiltrœkker din opmœrksomhed.
 • Lad opmœksomheden forblive her og meditér så lœnge, du finder det uanstrengt.
 • Hver gang du opdager, at dit sind er vandret ud i andre tanker så bring blot opmœrksomheden tilbage til meditationen. Kæmp ikke imod de tanker der opstår, men ignorer dem.
Mediter med hjœlp af transmission

MEDITATION MED TRANSMISSION

 

Når du mediterer sammen med en Heartfulness trœner vi du opdage effekten af det vi kalder transmission. Når trœneren fører sig selv ind i den meditative tilstand, vil det påvirke dig til at gå dybere ind i din egen meditation. Det er en effektiv måde til at opnå hurtigere resultater sammenlignet med kun at meditere for sig selv.

Transmissionen gives af en erfaren trœner i en fœlles meditation enten til hver enkelt eller til en gruppe.

Mediter med hjœlp af transmission

GUIDET RESTITUTION

 

 • Sid i en behagelig stilling, som når du mediterer, luk øjnene og slap af.
 • Sid med tanken om, at alle kompleksiteter og urenheder som du har opsamlet i løbet af dagen forsvinder fra dit system ud gennem ryggen, fra issen til halebenet, i form af røg eller damp.
 • Nu skal du accelerere processen og prøve at føle, at alle kompleksiteter og urenheder forsvinder. Hvis du mister fokus, og du opdager at dine tanker vandrer, skal du blidt lede dem tilbage til processen. Fortsæt på denne måde i 15 minutter.
 • Når du føler din tilstand bliver lettere, så antag at der strømmer en kilde af transmission fra dit hjerte og som hjœlper med den sidste cleaning bag ud gennem ryggen.
 • Når kompleksiteterne er væk, føler du dig simpel. Når urenhederne er væk, føler du dig ren. Kilden strømmer fra dit hjerte ud i alle cellerne i din krop. Slut med overbevisningen om at cleaningen er fuldstændig effektiv og hele dit system er renset og opløftet.
X